5. Pytania przy rozwodzie

Sprawa rozwodowa przebiega różnie, w zależności od tego, czy strony wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie czy też z wyłącznej winy jednego z małżonków. Pytania te uzależnione są również od tego, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci.

Kiedy małżonkowie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i nie posiadają małoletnich dzieci sąd znacznie ogranicza postępowanie dowodowe. Takie postępowanie jest również ograniczone, kiedy są co prawda małoletnie dzieci, ale małżonkowie zgodnie wnioskują o wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontakty, oraz przedstawiają porozumienie o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem. Wówczas pytania są podstawowe, a sąd pozostowia z reguły stronom swobodę wypowiedzi, celem przedstawienia ich związku małżeńskiego, sytuacji rodzinnej i majątkowej. Pytania sądu dotyczą głównie m.in. stanowiska stron w sprawie, przyczyn rozkładu pożycia małżonków, dlaczego małżonkowie zdecydowali się na wniesienie sprawy o rozwód, czy utrzymują ze sobą kontakt, czy rozmawiają, kiedy ostatnio ze sobą współżyli, czy zamieszkują razem, czy i kiedy ustała więź fizyczna, duchowa i gospodarcza, czy ich zdaniem rozkład pożycia jest trwały, czy małżonkowie podejmowali próbę naprawy związku. Odnośnie natomiast małoletnich dzieci pytania dotyczą ich sytuacji, wieku, spędzania wolnego czasu, kontaktu z każdym z rodziców, podejścia do sprawy o rozwód, czy dzieci wiedzą o rozstaniu rodziców, jak na to reagują, z którym z rodziców mieszkają, jakie są ich potrzeby materialne, jaki jest stan ich zdrowia, czy wymagają szczególnej opieki np. zdrowotnej czy w nauce. Sąd zapyta również strony o możliwość podjęcia mediacji, celem próby ratowania związaku małżeńskiego.

Jeżeli jednak małżonkowie „walczą” o winę zakres pytań i czas trwania całego procesu jest znacznie dłuższy. Sąd musi bowiem dokładnie zweryfikować i ocenić sytuację małżonków. Poza zatem pytaniami przedstawionymi powyżej pojawiają się te, które związane są z przedłożonymi w sprawie dowodami.

W sprawie może być również powołany świadek zarówno na okoliczność przyczyn zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków jak i na okoliczność sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka. Pytania, które zostaną mu zadane również będą dotyczyły okoliczności sprawy, znajomości ze stronami, relacji rodziców z małoletnimi dziećmi, sytuacji materialnej, opieki, rozwoju i wychowania.

Należy pamiętać, że zadaniem sądu jest szczegółowe zbadanie okoliczności sprawy i wysłuchanie każdej ze stron. Każdy z małżonków otrzymuje możliwość wypowiedzenia się w sprawie. Wtedy należy zwięźle przedstawić sprawę, nie zniekształtając zeznań na potrzeby procesu. Sąd ocenia bowiem i wydaje wyrok na podstawie całokształtu sprawy, stwierdzając, czy zeznania stron i świadków były wiarygodne i spójne, czy też należy im odmówić wiarygodności.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , , , ,