4. Rozwód bez orzekania o winie

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Ponadto orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Sąd w wyroku rozwodowym w kwestii winy może orzec, iż:

– winnym rozkłady pożycia jest jeden z małżonków;

– winę za rozkład pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie;

– żadna ze stron nie ponosi winy w rozkładzie pożycia (rozwód bez orzekania o winie);

– rozkład pożycia nastąpił bez winy którejkolwiek ze stron – orzeczenie o winie nie jest możliwe;

Niewątpliwie najszybszym i zapewne mniej bolesnym dla małżonków jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, niż wykazywanie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Nastąpi to, jeżeli małżonkowie zgodnie wniosą, aby sąd zaniechał orzekania o winie. Należy wspólnie wskazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stron. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli chodzi natomiast o praktyczne znaczenie takiego orzeczenia Sądu, to ma je dla ewentualnego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym. W takiej sytuacji bowiem małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (m.in. rozwód bez orzeczenia o winie) i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugie małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Rozwód bez orzekania o winie i złożenie w tym zakresie zgodnego przez strony wniosku z pewnością zaoszczędzi stronom nie tylko stresujących sytuacji, ale i będzie korzystniejsze finansowo. Sąd zwróci bowiem stronie powodowej połowę opłaty od pozwu (300 zł), jeśli postępowanie zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, na zgodny wniosek stron.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , ,